Vennligst les følgende vilkår og betingelser nøye før du bruker Norsk Legende. Ved å bruke vår nettside bekrefter du at du har lest, forstått og samtykker i å følge disse vilkårene og betingelsene. Hvis du ikke samtykker i å følge disse vilkårene, ber vi deg om ikke å bruke vår nettside.

Eierskap og opphavsrett

Alt innhold på Norsk Legende, inkludert tekst, bilder, grafikk, logoer og programvare, er beskyttet av norsk og internasjonal opphavsrett og er eiendom av Norsk Legende eller dets tredjepartsleverandører. Du kan ikke bruke, endre eller reprodusere noe innhold uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Norsk Legende eller relevante tredjeparter.

Bruk av nettsiden

Vår nettside er tilgjengelig for personlig og ikke-kommersiell bruk. Du kan laste ned og skrive ut materiale fra vår nettside kun for din egen personlige og ikke-kommersielle bruk, så lenge du ikke endrer eller fjerner noen opphavsrettslige merknader. Du kan ikke distribuere, modifisere, sende, gjenbruke, vise, publisere eller bruke noe innhold til noe kommersielt formål uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Norsk Legende.

Ansvarsfraskrivelse

Alt innhold på Norsk Legende tilbys uten noen form for garanti, enten uttrykkelig eller underforstått. Vi tar ikke ansvar for feil eller unøyaktigheter i innholdet på vår nettside. Du bruker nettsiden på egen risiko. Vi tar ikke ansvar for skade eller tap som følge av bruk av vår nettside.

Endringer av vilkår og betingelser

Norsk Legende forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere disse vilkårene og betingelsene til enhver tid uten varsel. Vi oppfordrer deg til å besøke denne siden regelmessig for å sjekke eventuelle endringer. Din fortsatte bruk av Norsk Legende etter endringer av vilkårene og betingelsene vil anses som din aksept av de nye vilkårene.

Lovvalg og jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt norsk lovgivning.